Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Граждани и експерти обсъждат общия устройствен план на Гоце Делчев

gotse-delchev

Съгласно Закона за устройство на територията ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план за територията на община Гоце Делчев и на екологичната оценка към него. Проектната документация е на разположение на интересуващите се и в електронен, и в хартиен вариант. Всеки може да се запознае с документа в сградата на общинската администрация на улица „Царица Йоанна” № 2, в кабинет № 101, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Общественото обсъждане ще се проведе на 19-и март тази година от 14:00 часа в конферентната зала на партера на община Гоце Делчев, пише Kmeta.bg.

Ще се представи докладът, присъстващите ще научат предназначението, нормативната база, целите, задачите и основните предвиждания на Общия устройствен план по отношение на урбанизирани територии, устройство на земеделски и горски територии, културно-историческо наследство на общината, устройствен режим на териториите и други. Той е разработен на база на подробни проучвания и анализи и е в съответствие с одобрените вече стратегически документи и планове на община Гоце Делчев. Главната цел на плана, който е с дългосрочен период, е създаване на териориална планова основа за дългосрочно устойчиво и устройствено развитие, в съответствие с целите на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-исторически, туристически и други ресурси на региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *