Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Омбудсманът Мая Манолова и експерти бистрят много важни промени, свързани със заплатите на българите!

Мая Манолова

Омбудсманът Мая Манолова, представители на Националния осигурителен институт и на Инспекцията по труда, ще обсъждат как да се изплащат бързо и безпроблемно забавени трудови възнаграждения на работници.

Идеята е да се осигурят бързи механизми за компенсация на служители, които са станали жертва на некоректни работодатели или несъстоятелни предприятия.

От екипа на омбудсмана припомнят, че вече има възможност работниците да получават забавените си възнаграждения от Фонда за гарантиране на вземанията, а трудовата инспекция може да инициира от тяхно име производство по несъстоятелност срещу некоректен работодател.