Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Нов акт от 400 лева за тровещия Благоевград комин

komin

Нов пореден акт съставиха екоинспекторите на управителя на „Рубин 08“ ООД, Благоевград. Илиян Личев е глобен с 400 лева при проверка на Регионалната инспекция по околна среда и водите през миналия месец.

Шефът на предприятието не е изпълнил дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предписание за извършване на собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. От години гъст и задушлив дим от комина на Био ТЕЦ “Рубин” трови въздуха над Благоевград.
От комина на централата за производството на електрическа енергия от горене на слънчогледови люспи, денонощно се изпуска гъст черен пушек, който затруднява дишането. Собствениците на инсталацията за производство на електроенергия от биомаса многократно са санкционирани, но въпреки това резултат няма. Срeщу обгазяването нееднократно са подавани сигнали от страна на граждани, живеещи в засегнатите райони.
Според тях обаче преди всяка проверка от Районната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) собствениците на инсталацията са предупреждавани. Срещу дружеството има внесени множество жалби. Вследствие на това са извършвани десетки проверки. На фирмата „Рубин 08“ са направени множество предписания и парични санкции.
Дори местните съветници скочиха срещу него, но резултати няма.
През миналия месец освен „Рубин 08“ са глобени още „МОДЕЛО“ ЕООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово, за установено нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки с 1 500 лева.
“ЕЛЕНА БГ“ ООД, гр. Петрич също за нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки, в нарушение на забраната с 1 400 лева.
Стефан Методиев от Петрич е санкциониран с 1000 лева, за това, че е извършил трансграничен превоз на неопасни отпадъци, като не са спазени изискванията относно превоза на отпадъци.