Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Проект осигурява работа на 40 души в Белица

Ревански-договор-проект

Кметът на община Белица – Радослав Ревански, подписа договор за проект „Социално предприемачество без граници”, който е на стойност 389 832 лв. и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, пише Кмета.бг.

Той е насочен да улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи хора от община Белица чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Проектът предвижда организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионално обучение по професия „работник в озеленяването“, специалност „озеленяване и цветарство“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Предвижда се да бъде създадено социално предприятие за озеленяване и благоустройство, в което за една година ще бъдат назначени 40 лица от уязвимите групи и 4 лица административен персонал. Предвидени са да бъдат изпълнени още дейности като подбор на целевата група, психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост, социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика, организиране и провеждане на професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация, както и подкрепа за осигуряване на заетост за период до12 месеца.

Реализирането на проекта ще подкрепи хората с увреждания, продължително безработни лица, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица – самотни родители и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст.

Това е поредният проект, който се реализира в община Белица. През последните години местната управа печели редица инфраструктурни проект, които преобразиха всички населени места в планинската община. Сега екипът на кмета Радослав Ревански насочва усилия към подобряване жизнения стандарт на най-бедните и уязвими местни жители.