Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Сатовча иска да “укроти” река Бистрица

река Струма

Общинският съвет-Сатовча даде съгласие общината да кандидатства по Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 г. Проектът „Обществото се развива, климатът се променя, хората се адаптират” има за цел укрепване коритото на река Бистрица в село Сатовча за намаляване на риска от наводнения. Ще се постигне превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия за трансграничният регион с реализирането му. Партньор на нашата община ще е македонската община Липково, пише kmeta.bg.

Предназначението на обекта няма да се променя най-малко пет години след завършване на изпълнението на проекта. Кметът на община Сатовча – д-р Арбен Мименов, трябва да предприеме всички необходими действия за изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за кандидатстване, който да бъде подаден за оценка. Необходимо е управникът да осъществи контакт със съответните трансгранични институции за изготвяне и подписване на изискуемите декларации за партньорство, споразумение за сътрудничество и други свързани документи, потвърждаващи трансграничното естество на проектното предложение и демонстриращо взаимните ползи от неговото изпълнение.

Общинският съвет в Сатовча се ангажира да осигури необходимите оборотни средства за стартиране и изпълнение на проектните дейности, които в последствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.